Ride a bike Column
โคเปนเฮเกน เมืองสีเขียวของนักปั่น

เรื่อง  ชาจีน

 

กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก กำลังพยายามอย่างแรงกล้าที่จะลดรอยเท้าคาร์บอนที่เมืองเคยสร้างไว้ลงให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี ค.ศ.2015 ด้วยความพยามนั้นทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ไต่อันดับขึ้นชั้นทำเนียบ “เมืองสีเขียว” (Green City) ของโลก

ความโดดเด่นที่เห็นชัดในหลายแง่มุมของความเป็นเมืองสีเขียวก็คือ ความเป็นเมืองหลวงแห่งจักรยานและการออกแบบผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง (Infrastructure) เพื่อรองรับพลเมืองที่เป็นคนเดินเท้าและนักปั่นจักรยาน  

 

ปัจจุบัน 40 เปอร์เซ็นต์ ของผู้คนที่อาศัยในเมืองนี้ขี่จักรยานไปทำงาน ไปโรงเรียนและสัญจรไปในสถานที่ต่างๆ มีระยะทางวิ่งรวมกันต่อวันอยู่ที่ 1.1 ล้านกิโลเมตร โดยรัฐบาลและผู้บริหารเมืองเน้นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้พลเมืองหันมาใช้จักรยาน และตั้งเป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ.2015 จะรณรงค์ให้ชาวเมืองหันมาใช้จักรยานเพิ่มขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งเมือง

กลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้พลเมืองหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นนั้น ไม่ใช่อยู่ที่การเพิ่มจำนวนและระยะทางของเลนจักรยาน แต่การสร้างความสะดวกและความปลอดภัยในระดับสูงสุดของผู้ขับขี่นั่นต่างหากที่ถือเป็นปัจจัยประการหลักและเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนหันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้น รอบๆ เมืองมีเลนจักรยานที่ทาสีฟ้าอยู่ตามท้องถนนเป็นระยะทางกว่า 300 กิโลเมตรรอบเมือง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุให้กับนักปั่นมือใหม่และเด็กๆ มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่ระดับสายตาของนักปั่นโดยเฉพาะ

ที่น่าสนใจยิ่งคือ รัฐบาลมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้จักรยานให้ครอบคลุมทุกระดับ โดยมีจักรยานสาธารณะบริการฟรี 2,000 คัน คนที่ต้องการใช้บริการเพียงแค่จ่ายเงินมัดจำไว้ก่อนและเมื่อนำจักรยานมาคืนก็จะคืนเงินให้ โดยมีจุดจอดในตัวเมืองถึง 110 จุด พร้อมมีระบบการยืมขี่และจอดคืนที่สะดวกง่ายดาย ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับทางจักรยานของประเทศก็เอื้ออำนวยให้การเดินทางโดยจักรยานมีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

 

 

           

 

           

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation