Interview
“Mobike” กับ “กิโลเมตรสุดท้าย” ที่เชียงใหม่

Mobike เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ จากประเทศจีน ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจจักรยานสาธารณะเมื่อระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้นำและริเริ่มโครงการจักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด ระบบล็อกอัจฉริยะรายแรกของโลก ภายใต้แนวคิด Bike Share นับเป็นสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุด เปิดตัว Mobike ปักหมุด “กิโลเมตรสุดท้าย” ที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 1 พันคัน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเตรียมขยายโครงการไปยังเมืองหลักและเมืองรองทั่วไทย

“Mark Lin” หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานระหว่างประเทศ โมไบค์ (Mobike) ให้สัมภาษณ์ “Ride a Bike News”

ทำไม Mobike เลือกเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่สองที่บริษัท Mobike Technology จำกัด ได้นำจักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด ระบบล็อกอัจฉริยะมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากเริ่มให้บริการที่กรุงเทพมหานครเป็นที่แรกมาระยะหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทฯมองว่าจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพสูงมาก ทั้งการเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม ประกอบกับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ที่เป็นนโยบายหลักของจังหวัดที่กำลังเร่งผลักดัน

ดังนั้น การนำ Mobike เข้ามาให้บริการ จึงเป็นการหนุนเสริมให้เมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สำคัญ ที่จะลดปริมาณการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรแออัด ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและส่งเสริมเมืองให้มีความน่าอยู่ ขณะที่สภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน เป็นเมืองที่มีไลฟ์สไตล์และจักรยานสาธารณะก็เป็นทางเลือกในการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสมกับสภาพเมืองเชียงใหม่อย่างมาก

จุดเด่นของ Mobike คืออะไร

Mobike เป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง (Point to Point) ภายใต้แนวคิด Bikeshare ซึ่งผู้ใช้จักรยานทุกคนสามารถแชร์จักรยานกันได้ทุกคัน โดยไร้สถานีจอด เพียงหาจุดจอดในสถานที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งการให้บริการของ Mobike เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ผู้ใช้บริการ Mobike ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อปลดล็อคจักรยาน มีระบบ GPS และเทคโนโลยีสมาร์ทล็อคลงทะเบียนเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) ที่รองรับการใช้งานบนมือถือมากที่สุดในโลก ขณะที่การออกแบบจักรยานก็เน้นเรื่องประสิทธิภาพสูงให้มีความทนทานมีระยะเวลาการใช้งานได้นานถึง 4 ปีโดยไม่ต้องบำรุงรักษา เช่น ไม่มีโซ่ เพื่อแก้ปัญหาโซ่หลุด, ยางรถพิเศษไม่ต้องสูบลม และใช้วัสดุทำจากอะลูมิเนียมเพื่อป้องกันสนิม เป็นต้น

อัตราค่าบริการของ Mobike

ค่าบริการที่เรากำหนดไว้ค่อนข้างถูก คิดอัตราราคา  10 บาทต่อการใช้ 30 นาที โดยสามารถชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น แต่ในระยะเริ่มต้นได้เปิดให้ใช้บริการฟรีทั่วเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวให้หันมาใช้จักรยานกันให้มากขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดระยะเวลา แต่จะดูจากการตอบรับของตลาดเป็นหลักว่าใช้บริการกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องสร้างความคุ้นชินให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการ Mobike ให้มีความถี่ จากนั้นจึงจะคิดค่าบริการ

จักรยานที่นำมาให้บริการมีทั้งหมดกี่คัน

เบื้องต้นในเฟสแรก มีจำนวน 1,000 คัน ให้บริการในพื้นที่เขตตัวเมือง โดยมีจุดจอดหลักกระจายทั่วเมือง อาทิ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) บริเวณหน้าสวนบวกหาด บริเวณข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย่านถนนนิมมานเหมินท์ และบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประตูเกษตร) เป็นต้น

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะใช้บริการ วางไว้ 2 กลุ่มคือ ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นคนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการลดมลพิษทางอากาศ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและสังคมสีเขียวเทียบเท่ากับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลก

Mobike ให้ความสำคัญต่อเมืองจักรยาน อย่างไร

เราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อระยะ 2-3ปีที่ผ่านมา โดยเรามองว่าจักรยานมีความสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นเมืองที่น่าอยู่ หลายๆเมืองทั่วโลกในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานเครื่องยนต์ ซึ่งจักรยานสาธารณะจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาของเมืองได้ โดยเราให้ความสำคัญเรื่อง “กิโลเมตรสุดท้าย” กล่าวคือ เมื่อคนใช้บริการขนส่งมวลชนในรูปแบบต่างๆมาถึงสถานีสุดท้าย จักรยานสาธารณะจะเป็นการเดินทางที่ทำให้ไปถึงบ้านหรือสถานที่จุดหมายปลายทาง

ยกตัวอย่าง Mobike ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ได้รับความนิยมมาก เป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงมาก ประชาชนให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและเมือง มีการใช้จักรยานกันค่อนข้างมาก ถือว่าเป็นเมืองจักรยานเมืองหนึ่ง และจักรยานสาธารณะ Mobike ก็ตอบโจทย์ความต้องการของเมืองได้ดี

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เราก็มองว่าเป็นเมืองจักรยานได้ ด้วยสภาพแวดล้อมของเมือง ไลฟ์สไตล์ของเมือง เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนจะได้เข้าถึงการเดินทางที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมั่นใจว่า Mobike จะเป็น “กิโลเมตรสุดท้าย” ในการเดินทางที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ในอนาคต 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation