Interview
“นฤมล  ปาลวัฒน์” แม่ฮ่องสอน ใช่เลย!!! ......เมืองจักรยาน 

โดย  สุธิดา  สุวรรณกันธา    


     ชีวิตช้าๆที่เมืองแม่ฮ่องสอนกับจักรยานสักคัน เป็นความเหมาะเจาะและลงตัวเป็นอย่างมาก วันนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองด้านหนึ่งของแม่ฮ่องสอน กำลังขับเคลื่อนและส่งเสริมให้แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองจักรยาน “นฤมล  ปาลวัฒน์” อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและวางรากฐานการเป็นเมืองจักรยานของเมืองแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์ “Ride a bike News” ถึงการที่จะก้าวไปสู่จุดนั้น  

@แม่ฮ่องสอนมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันเรื่องจักรยานอย่างไร         
      จุดเริ่มมาจากที่อำเภอปาย เมื่อหลายปีก่อนมีนักท่องเที่ยวถามหาจักรยานกันมาก จึงเกิดแนวคิดส่งเสริมเรื่องเมืองจักรยานขึ้น หลายๆหน่วยงานในจังหวัดก็มาคิดร่วมกันว่า แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองจักรยานได้ โดยเฉพาะตัวเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปายและอำเภอแม่สะเรียง ด้วยความเป็นเมืองขนาดเล็ก การจราจรไม่ติดขัด มีความปลอดภัยสูง เป็นเมืองวัฒนธรรม และมีความเป็นเมืองนิเวศ ดังนั้น หากส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานกันมากๆจะช่วยรักษาสภาพของเมืองไว้เป็นเมืองที่น่าอยู่            
      ตอนนี้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีโครงการนำร่องส่งเสริมเมืองจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว มีความเป็นรูปธรรม 80% แล้ว อาทิ จัดให้มีโครงการยืมจักรยาน เบื้องต้นตอนนี้มีประมาณ 30 – 50 คัน สำหรับไว้บริการนักท่องเที่ยว จัดให้มีจุดจอดจักรยานในจุดสำคัญๆ เช่นบริเวณด้านข้างถนนคนเดิน และวัดต่างๆในเขตตัวเมือง ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานก็มีการจัดทำช่องทางจักรยาน (Bike Lane) ป้ายบอกทาง สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับจักรยาน และในระยะต่อไปอาจมีการกำหนดเวลาสำหรับบางโซนที่จะให้เป็นทางจักรยานโดยเฉพาะ  

 @กระแสตอบรับนโยบายส่งเสริมเรื่องจักรยานของประชาชนในพื้นที่            
     การตอบรับดีมาก เริ่มหันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้น การปั่นจักรยานช่วยเรื่องการประหยัด ลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน ลดมลภาวะด้วย ซึ่งวิถีคนแม่ฮ่องสอนมีความประหยัด อยู่กันอย่างพอเพียง ทุกๆวันก็มีประชาชนปั่นจักรยานกันไปตลาดบ้าง ไปธุระ ไปทำงานบ้างก็มี เพราะสภาพของเมืองเอื้ออย่างมากต่อการปั่น ไม่เป็นอุปสรรคอะไร เมืองเราเมืองเล็กๆ อากาศดี ต้นไม้เยอะ ปั่นแล้วไม่เหนื่อยมาก  

 @มองถึงเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันด้วยหรือไม่           
     ปกติวิถีของคนที่นี่ก็มีการปั่นกันในชีวิตประจำวันบ้างอยู่แล้ว มีชมรมจักรยานของจังหวัด ข้าราชการบางคนก็ปั่นไปทำงานกัน เจ้าของร้านทอง ประชาชนทั่วๆไป ตอนนี้เห็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทางจังหวัดก็รณรงค์เรื่องการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง บางวันตัวผู้ว่าฯเองก็ปั่นจักรยานจากจวนฯมาทำงานที่ศาลากลาง บางวันก็ปั่นไปตลาดบ้าง ที่อื่นๆการใช้จักรยานอาจมีอุปสรรค แต่แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองขนาดเล็ก การจราจรไม่หนาแน่น มีความคล่องตัวสูง  

@เส้นทางปั่นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวจักรยาน มีเส้นทางไหนที่น่าสนใจบ้าง            
     ในเขตตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีหลายเส้นทางที่น่าสนใจ รอบหนองจองคำในเขตตัวเมือง ถนนคนเดิน ปั่นไหว้พระ 9 วัด ขึ้นพระธาตุดอยกองมู ปั่นออกไปท่าโป่งแดงก็เป็นเส้นทางที่สวย เลยไปนอกเมืองที่แม่สุรินทร์ (ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ป่า)นอกจากนี้ก็เป็นเส้นทางอำเภอปายและอำเภอแม่สะเรียง ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจปั่นกันค่อนข้างมาก  

@มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้การเป็นเมืองจักรยานของแม่ฮ่องสอนประสบความสำเร็จ
    ต้องประสานความร่วมมือของหน่วยงานทุกๆพื้นที่ ประชาชน และการให้ความรู้ รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เราดำเนินการไปประมาณ 80% ก็อยากให้เต็ม 100% ซึ่งอีก 20% ที่เหลือ จะมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริม เน้นการให้องค์ความรู้เยาวชน นักเรียน ประชาชน รวมทั้งจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท จัดหาจักรยานไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาพัก อาจจะแห่งละ 10 คัน รวมถึงการเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมกันรณรงค์ปั่นจักรยานมาทำงานกันให้มากขึ้น  

    ถามว่าแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองจักรยานได้ไหม? ท่านผู้ว่าฯหญิงแกร่ง ตอบอย่างมั่นใจว่า......แม่ฮ่องสอน ใช่เลย !!!!! เมืองจักรยาน

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation