Ride a bike News
ผุด “ไบค์เลน” วงแหวนรอบ 3 เชียงใหม่ เชื่อมหางดง-สันกำแพง-ดอยสะเก็ด-แม่ริม

                   ภายหลังจากกรมทางหลวงได้ก่อสร้าง "ทางเฉพาะจักรยาน" (Bike Lane) บนทางหลวงหมายเลข 121 เลียบคลองชลประทานใน 2 ช่วงตอน โดยเส้นทางแรกมีจุดเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี-อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม ซึ่งเปิดใช้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ส่วนอีกเส้นทางล่าสุดที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อไม่นานและเปิดใช้แล้ว เชื่อมโยง 3 จุดคือ จากแยกตลาดแม่เหียะ-แยกราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก)-แยกต้นเกว๋น (อ.หางดง)

                ล่าสุด แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง มีแผนสร้างทางเฉพาะจักรยานในพื้นที่เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

                นายปิยพงษ์  กล้าทำ  พนักงานโยธา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง เปิดเผย "Ride a Bike News" ว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 อยู่ระหว่างการสำรวจการสร้างทางเฉพาะจักรยานบนถนนวงแหวนรอบ 3 บริเวณสี่แยกหลุยส์ (อ.สันกำแพง) ถึงแยกแม่กวง (อ.ดอยสะเก็ด) ระยะทางราว 7 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมเส้นทางจักรยานสายวงแหวนรอบ 3 ให้เป็นวงรอบต่อจากทางเฉพาะจักรยานหมายเลข 121 แยกต้นเกว๋น (อ.หางดง) ที่สามารถเข้าสู่ถนนวงแหวนรอบ 3–แยกหลุยส์ (อ.สันกำแพง)-แยกแม่กวง (อ.ดอยสะเก็ด) โดยจะมาบรรจบกับเส้นทางจักรยานบนทางหลวงหมายเลข 121 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม-อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางจักรยาน 4 อำเภอเข้าหากัน

                เป็นแผนการพัฒนาโครงข่ายทางจักรยาน (Bike Lane) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยถูกวางเป็น Loop ให้เชื่อมกันเป็นวงรอบ มีศักยภาพที่เอื้อต่อการใช้งานจริงในหลายวัตถุประสงค์ ที่กำลังค่อยๆเปลี่ยนผ่านเมืองเชียงใหม่ มุ่งสู่ "เมืองจักรยาน" ในอนาคต

               

 

 

 

 

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation